Вдовічен Анатолій

В.о. Директора чернівецького торговельно-економічного інституту кнтеу
Наука та Освіта
20
в загальному регіональному рейтингу Чернівецького регіону
62
в експертному регіональному рейтингу Чернівецького регіону

Біографія Вдовічен Анатолій

З 2000 року працює у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Почав свою діяльність в навчальному закладі як асистент кафедри економіки підприємництва та менеджменту. З 2016 року Вдовічен А.А. обіймає посаду завідувача кафедри менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ. 17 листопада 2017 року захистив дисертаційну роботу «Особливості формування та механізми регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України», на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Автор більше 143 наукових праць та більше 80 навчально-методичних розробок. Протягом жовтня 2019 року проходив стажування у ТОВ «Карпати Автоцентр». Також пройшов міжнародні стажування у 2017 році – у Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (Румунія, 23-27 січня 2017) та у 2018 році – «Modern teaching methods in economics on the EU educational market» у Wyzszaszkolaspoleczno-gospodarskaw Przeworsku (Польща) та «Currentstate and perspectives of tourism development and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives», at Stefan cel Mare University (Румунія, 2-5 травня 2018). Брав участь у 33 міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах та семінарах. Є співавтором 3 статей у міжнародних виданнях, що входять до науковометричних баз SCOPUS та WEB OF SCIENCE, співавтором 11 колективних монографій, автором 2 одноосібних монографій, 3 навчальних посібників, та значної кількості наукових публікацій. Керує науково-дослідною роботою студентів, готує студентів до участі у наукових конкурсах та олімпіадах. Сфера наукових інтересів: особливості сучасного менеджменту, вдосконалення процесів управління міжнародною інвестиційною діяльністю, регіональною економікою, туристичною сферою та формування механізмів регулювання макроекономічних диспропорцій у національному господарстві та світовій економіці. Вдовічен Анатолій Анатолійович: Голова Конференції трудового колективу; Голова Координаційної ради системи управління якістю; Голова вченої ради; Голова методичної ради; Голова директорату; Голова приймальної комісії; Голова редколегії «Вісник ЧТЕІ КНТЕУ»; Член вченої ради факультету управління сфери обслуговування та харчових технологій ЧТЕІ КНТЕУ; Вдовічен А.А. нагороджений: Грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (2010 р.); Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації до 50 річчя ЧТЕІ КНТЕУ; Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації до Дня науки (2018 р.); Подякою Чернівецького міського голови за особистий внесок в розвиток туристичної галузі, підвищення іміджу міста Чернівці та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2018 р.).
Написати намОтправить

Ваші голоси на сьогодні вичерпані(100 раз у день)

Ви не можете голосувати більше одного разу на день за одного кандидата!

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?