Учитель Ігор

Президент ПАТ «Одесагаз», депутат Одеської обласної ради, Почесний громадянин Одеської області
Влада
57
в загальному регіональному рейтингу Одеського регіону
81
в експертному регіональному рейтингу Одеського регіону

Біографія Учитель Ігор

Народився 31 березня 1955 р. у м. Одеса. Впродовж 1972-1977 рр. навчався в Одеському інженерно-будівельному інституті, спе­ціальність – «Теплогазопостачання і вентиляція», кваліфікація –інженер-будівельник. Вся трудова діяльність Ігоря Леонідовича Учителя пов'язана з газовою галуззю, в якій він почав пра­цювати після закінчення інституту з 1977 р. на підприємстві «Одесагаз». Пройшов шлях від майстра до президента товариства. Трудову діяльність молодий спеціаліст розпочав з майстра аварійно-диспетчерської служби вироб­ничого об’єднання «Одесагаз», потім працював началь­ником конструк­торського бюро, начальником служби внутрішньо-будин­кового газового обладнання. З 1986 р. переведений на посаду заступ­ника начальника Одеського міжрайонного виробничого управління газового господарства, а з 1990 р. призначений на посаду головного інже­нера виробничого об’єднання «Одесагаз». У 1995 р. Одеське виробниче об’єднання «Одесагаз» перетво­рене у відкрите акціо­нерне товариство «Одесагаз». З 1998 р. Ігор Леоні­дович Учитель очолював посаду першого заступника голови правління ВАТ «Одеса­газ», у 1999 р. обраний і приз­наче­ний на посаду голови правління ВАТ «Одеса­газ». З 2008 р. по тепе­рішній час Ігор Леонідович Учитель – президент ПАТ «Одесагаз». При безпосередній участі І.Л. Учителя здійснена газифікація 70 % міст Одеської області. Для стабільного газопостачання міста Одеси та області під керівництвом Ігоря Леонідовича постійно проводиться реконструкція морально застарілих газорегуляторних пунктів із заміною старого обладнання на висо­конадійне, відповідаючи загально­прийнятим світо­вим стандартам. Багаторічний досвід І.Л. Учителя допоміг знайти новаторські рі­шення в області експлуа­тації ре­гулювання тиску газу, що є гарантом безпеки газо­постачання Одеської області. За підсумками роботи 2001-2002 рр. трудовий колектив «Одесагаз» на чолі з І.Л. Учителем занесений до Книги пошани НАК «Нафтогаз України» з врученням перехідного призу «Кра­щому підприємству з газопостачання та гази­фікації». Ігор Леонідович приділяє багато уваги науковій роботі, у 2002 р. у Національному універ­ситеті «Львівська політехніка» захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, він є академіком Академії будівництва України. Тема досліджень присвячена питанням безпеки інженерних комунікацій в умовах змін геодеформаційного поля Землі. Після захисту дисертації І.Л. Учитель взявся до розробки теоретичних питань геодинаміки, що дало можливість реалізувати отримані результати досліджень у п'яти технологіях діагнозу і прогнозування геодинамічних небезпечних рухів для інженерних споруд, які запатентова­ні в Україні. Результати наукових досліджень, опубліковані Ігорем Леонідовичем у 75 наукових працях, отримали високу оцінку на багатьох міжнародних конвенціях, у тому числі на Генеральній асамблеї Європейського Геофізичного Союзу (EGU) в Ніцці (2004 р.) та Відні (2006 р.). І.Л. Учитель є одним з кращих спеціалістів у галузі газопостачання України. У 2002 р. нагороджений Грамотою Президента України за особистий внесок у розвиток нафтогазової галузі України, у травні 2003 р. йому присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник промисловості України». Також Ігор Леонідович нагороджений Почесною Відзнакою НАК «Нафтогаз України» І ступеня, Срібною Георгіївською медаллю «Честь, Слава, Труд» II ступеня та має держав­ні нагороди. І.Л. Учитель – безпартійний, веде активну громадську діяльність – тричі був переобраний на депутатську роботу і зараз – депутат Одеської обласної ради VI скликання, є головою постійної комісії Одеської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енерго­збереження. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток нафтогазової промисловості України, особисті заслуги у сприянні економічному, науково-технічному і соціально-культур­ному роз­витку Одеської області, видатні організаторські здібності, благодійну діяльність і активну грома­дянську позицію рішенням Одеської обласної ради у 2014 р. І.Л. Учителю присвоєно звання «Почесний громадянин Одеської області». Ігор Леонідович одружений, має доньку та двоє онуків. Все своє самостійне життя проживає в Україні.
Написати намОтправить

Ваші голоси на сьогодні вичерпані(100 раз у день)

Ви не можете голосувати більше одного разу на день за одного кандидата!

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?