Коссе Дмитро

Доцент Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
Наука та Освіта
27
в загальному регіональному рейтингу Миколаївського регіону
22
в експертному регіональному рейтингу Миколаївського регіону

Біографія Коссе Дмитро

Отримав вищу юридичну освіту в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (2001 р.) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація юрист). В тому ж році вступив до аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 2014 р. і дотепер – ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кафедра правового регулювання економіки (доцент); кафедра фінансового права (доцент). У 2007 р. захистив дисертацію на тему: «Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних економічних зон в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Працює над докторською дисертацією за темою «Правовий режим у сфері регулювання економічних відносин» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Напрями наукових досліджень: правове регулювання економічних процесів в державі за допомогою встановлення, зміни та припинення особливих правових режимів; податкове право, правове регулювання економічних відносин.
Написати намОтправить

Ваші голоси на сьогодні вичерпані(100 раз у день)

Ви не можете голосувати більше одного разу на день за одного кандидата!

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?

Ви хочете закінчити голосування в цьому регіоні на сьогодні?